Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia

W uroczystość Bożego Miłosierdzia papież Franciszek oficjalnie ogłosił bullę na Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Rok Jubileuszowy rozpoczął się w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2015 roku i trwać będzie do obchodów Chrystusa Króla Wszechmogącego, 20 listopada 2016 roku. Data inauguracji Roku Miłosierdzia zbiega się również z 50. rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II (1962-1965). Sobór otworzył Kościół na wyzwania współczesnego świata, dokonało się na nim tzw. Aggiornamento (z języka włoskiego w wolnym tłumaczeniu „uwspółcześnienie”). Myślą przewodnią tego Roku Jubileuszowego są słowa z Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).
Tradycję Roku Jubileuszowego rozpoczął papież Bonifacy VIII w 1300 roku. Początkowo Rok Święty obchodzono co 100 lat, ale od 1475 roku, aby umożliwić każdemu pokoleniu udział w Jubileuszu, czas ten skrócono do 25 lat. Ostatni Rok Jubileuszowy ogłosił św. Jan Paweł II z okazji wejścia Kościoła w III tysiąclecie. Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy zostaje ogłoszony ze szczególnych okazji, taki charakter ma jubileusz ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka.
Rok Święty Miłosierdzia pomoże nam lepiej zrozumieć sens miłosierdzia Bożego i jest dla nas niezwykłą okazją do skorzystania z duchowych dóbr. Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus przypomina nam, że „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca”.