Święto Trzech Króli

Trzej Mędrcy ze Wschodu

PHOTO JACEK KOZIOL / SE / EAST NEWS KRAKOW W SWIETA BOZEGO NARODZENIA W KOSCIOLACH LUB OBOK NICH URZADZANE SA SZOPKI NA PAMIATKE URODZIN JEZUSA W BETLEJEM N/Z SZOPKA W KOSCIELE BERNARDYNOW 26 / 12 / 2009 SWIETA BOZE NARODZENIE WIGILIA SZOPKA BETLEJEM wszystkie zdjecia na http://agencja.se.com.pl

Ewangelia według św. Mateusza opisuje pokłon złożony przez Mędrców ze Wschodu przed Dzieciątkiem Jezus. Scena ta symbolizuje hołd złożony przez świat pogański, który reprezentowali Mędrcy, Bogu Wcielonemu. Z czasem Mędrców, których początkowo utożsamiano z astrologami, zaczęto nazywać Trzema Królami i ta formuła jest nam najbardziej znana. Na pamiątkę tego wydarzenia Kościół obchodzi 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną także świętem Trzech Króli.
Początków święta można doszukiwać się na Wschodzie już w III w. W następnym stuleciu znane było na Zachodzie, ale w nieco zmienionej formie. Kościół zachodni położył akcent na akcie pokłonu Trzech Króli, natomiast wschodni skupiał uwagę na samym wydarzeniu epifanii – objawienia się Boga.
Zgodnie z tradycją, Trzej Królowie przynieśli w darze Bożej Dziecinie złoto symbolizujące godność królewską, kadzidło oznaczające godność kapłańską oraz mirrę na znak wypełnienia się proroctw mesjańskich oraz śmierci Zbawiciela. Dary te były manifestacją wiary w Chrystusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga.
Podczas uroczystości Objawienia Pańskiego dokonuje się poświęcenia kredy, kadzidła i wody. Kredą oznaczane są drzwi domostw, na znak, że przyjęliśmy Syna Bożego. Pisane są na nich wówczas litery K+M+B. Litery te zgodnie ze starą tradycją uznawane są za inicjały Trzech Króli, ale najprawdopodobniej są skrótem zwrotu w języku łacińskim, który tłumaczymy „Niech Chrystus mieszkanie błogosławi”.
W dawnej Polsce czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uważano za tak święty, że nie wykonywano żadnych ciężkich prac.