W drodze do wolności – 11 listopada

Dzień 11 listopada, to jedno z najważniejszych świąt w naszym kalendarzu. Jak wiele wiemy o Narodowym Święcie Niepodległości? Kiedy zostało ustanowione i do jakiego wydarzenia nawiązuje? Wielu z nas instynktownie odpowie, że dzień ten upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Owszem. Pamiętajmy jednak, że odzyskanie przez naszą Ojczyznę wolności było procesem stopniowym. Dzień 11 listopada stał się symbolem zwieńczającym drogę do wolności, okupioną daniną krwi. Zarówno zwolennicy Józefa Piłsudskiego, jak i przedstawiciele prawicy zwrócili uwagę na tą datę, ale kierowali się odmiennymi przesłankami.

11 listopada 1918 r. zawarty został rozejm w Compiègne (Francja), w symboliczny sposób kończący I wojnę światową. Jeden z punktów rozejmu zakładał wycofanie wojsk niemieckich i austro-węgierskich m.in. z terenów Polski. Dało to możliwość do przejęcia przez Polaków władzy na okupowanych ziemiach oraz do samostanowienia o losie odradzającego się państwa polskiego. Z tego powodu przedstawiciele prawicy pragnęli ustanowić dzień 11 listopada świętem niepodległości.
Również zwolennicy Piłsudskiego optowali za datą 11 listopada. Wtedy to Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu, który już wówczas był symbolem niezłomnego i pełnego oddania patriotyzmu, zwierzchnią władzę nad wojskiem.

W latach 1919-1936 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Obchody zazwyczaj miały wojskowy charakter. Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r. Jako dzień obchodzenia tego święta wybrano 11 listopada, co w zasadzie nie było kwestionowane przez główne siły polityczne ówczesnej Polski.

Do wybuchu II wojny światowej dwukrotnie obchodzono uroczystość Święta Niepodległości. Święto to zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 listopada 1945 r. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej poddawano represjom patriotów, którzy pragnęli uczcić to, wówczas nielegalne, święto. Dopiero w okresie transformacji systemowej w 1989 r. przywrócono Święto Niepodległości.

W tym dniu, 11 listopada, powinniśmy pamiętać o poświęceniu i bohaterstwie wszystkich patriotów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności.