Matki Bożej Zielnej

937px-Charles_Mellin_-_Asunción_de_la_Virgen

15 sierpnia obchodzone jest w Kościele katolickim jedno z najstarszych świąt maryjnych, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Początków tego święta możemy doszukiwać się już w V wieku. Widocznie cieszyło się ono dużą popularnością, skoro w następnym stuleciu cesarz bizantyjski Maurycy (539-602) nakazał obchodzić je w całym podległym sobie państwie.

Przypomina owo święto o wniebowzięciu Maryi jako matki Syna Bożego, z ciałem i duszą do nieba. I choć od najwcześniejszych wieków prawda o tym była żywa wśród wiernych, to dopiero w 1950 roku papież Pius XII ogłosił ją w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus jako dogmat wiary. Uroczystość ta jest również jednym z najwcześniej obchodzonych świąt w polskim Kościele. Tradycyjnie nazywana jest świętem Matki Boskiej Zielnej. W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sanktuaria maryjne wypełniają się przybyłymi do nich pielgrzymami. Szczególnie wielu pątników odwiedza Jasną Górę i Kalwarię Zebrzydowską. Wierni przynoszą do kościołów wianki uwite z kwiatów i ziół, bukiety wonnego kwiecia, kłosy zbóż oraz owoce, które następnie są święcone. Kwiaty i zioła, dorodne owoce oraz dojrzałe kłosy zbóż symbolizują duchową pełnię Maryi.

Dzień 15 sierpnia obchodzony jest w Polsce nie tylko jako uroczystość kościelna. Pod tym względem kalendarz naszych świąt okazuje się być wyjątkowy. W tym jednym dniu zbiegły się święta państwowe z kościelnymi, święto maryjne ze Świętem Wojska Polskiego. Niejeden z nas zadaje pytanie, dlaczego święto upamiętniające naszych żołnierzy zostało wyznaczone w tym samym czasie, co jedna z  najważniejszych uroczystości maryjnych? Cudowny zbieg okoliczności? Tego nie rozstrzygamy. Ale pewne jest, że w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się jedna z najważniejszych bitew decydujących o losach świata. Wojsko Polskie odparło armię bolszewicką. Gdyby nie ofiarność i bohaterstwo Polaków, zapewne Europa ogarnięta zostałaby rewolucją komunistyczną. Tylko młode państwo polskie zagrodziło drogę pochodowi bolszewików niosących na bagnetach rewolucję. Okazało się, że jeszcze raz Polacy walczyli o  wolność własną i całej Europy. Bitwa Warszawska została nazwana „Cudem nad Wisłą”. Dla jej upamiętnienia w II Rzeczypospolitej ustanowiono Święto Żołnierza, a na datę uroczystości wybrany został jeden z przełomowych momentów bitwy, jaki rozegrał się 15 sierpnia, kiedy to polscy żołnierze rozpoczęli skuteczny kontratak na oddziały bolszewików.

Święta 15 sierpnia są dla nas, Polaków, możliwością nieskrępowanej manifestacji uczuć religijnych i patriotycznych. Długo walczyliśmy o wolność, teraz mamy sposobność z niej korzystać.